NETKÖTETEM

Ha kedved van hozzá, akkor hallgass zenét, amíg olvasol...!
Zeneajánló..különösen a "még nem akarom" c. versemhez:


Netkötetem:   LELKEMBE ÖLTÖZTETNÉLEK
Köszönet az Allegória Irodalmi-, Művészeti és Közösségi Portálnak a lehetőségért. Azon belül itt is köszönetemet fejezem ki Dittának - Judit M. Fehérvári-nak, aki meglátott valamit bennem, és aki nélkül ez a kötet nem jöhetett volna létre! Köszönöm Neki az irodalmi lektorálást, és a bevezető szép ajánlást, amit olvasva én mindig fülig pirulok.. :) Külön köszönetem Némethné Sarolta Saci-nak, aki a szép borítótervet készítette, és verseimet szerkesztette, valamint köszönöm a nyelvi lektorálást Sándor Lászlóné Barta Erzsébetnek!
2011.12.14.


Netkötetemhez írt 
Ajánlás 
Egy ideje anélkül, hogy Ő tisztában lenne vele, elég figyelmesen követem Bakkné Szentesi Csilla, költői álnevén Zsefy Zsanett műveit.
Elsősorban az a tudatos folyamat az, amely megragad, amikor alkotásait számba veszem, mert csaknem az egész életművén átsuhan az elmúlás, az elfeledettség gondolata, a „Miért?” kérdése, hogy vajon maradandó-e mindaz, amelyet Ő, mint egyedi individuum szavakká formál abból a korból, amely Számára a jelen idővel azonosítható.
S mégis nagyon is tudatos, kiforrott és mély poézis az Övé. Költői, morális, emberi viszonyulási szempontokból hibátlan a világa, amely tematikusan a szerelem, a szubjektív én, a XX. század, a család, az öregség, a környezetünk és egyéb, minden embert érintő létfilozófiai kérdések köré csoportosítható.
Zsefy Zsanett egy vívódó, sajátosan gondolkodó, igen tarka belső világgal rendelkező, törékeny, tüneményes ember, aki talán nem is hiszi igazán, hogy írásainak létjogosultsága van ebben a rohanó világban. Műveinek fő vonulatában mindig kérdez: fennmaradhat-e az, ami amatőr, lehetnek-e sugarai, kivetülései; adhat-e táplálékot másoknak is ez a látásmód?!
Hiszem azt, hogy Zsefy Zsanett egyszerűen „csak” költő. Olyan, mint bármelyik empatikus és szuper érzékeny sokkötetes profi társa, de mégis különb, mert szeme és lelke van. Nem kell semmit sem bizonygatnia, nem kell egy mások vagy az olvasók, szerzőtársak által diktált bizonyos irányba elmennie ahhoz, hogy Önmaga lehessen, s ezért több Ő amatőrként bármelyik profinál.
És szomorú. Verseiben a bánat szinte átölel, beburkol, noha saját magának bevallottan is nagyon fontos, hogy tudassa velünk, a kínai horoszkóp szerint Ő a kitartásáról és kiegyensúlyozottságáról híres Bivaly. És ez így is van. Hatalmas ívet ír le a pályája, ami mára egy teljes életmű tökéletes összhangzata, azé a Seholsincs Világé, amelyből, ha nem is Peter Pan, de annak a történetnek az összes ragyogása mindannyiunké egyformán lehet.
Az már csak a Sors különös ajándéka, hogy Emberként is ismerhetem, s szuggesztív Lénye, önzetlen egyénisége csak alátámasztja azon meggyőződésem, hogy a Nagyok is valódi, hús-vér Emberek. 

Mocsár Gáborné Fehérvári Judit
Debrecen, 2011-11-27. 5 

A netkötetben megjelent verseim listája:

(el)halóban
(el)sirató
A gyertyaláng zenéje
Abból ami nincs
Afrika felett alszik az Isten
akkor másképp...
Álmomban minden más volt
ambrózia
Az  én  Apám
Az én Anyám
Becsomagoltam
csendes őszi kép
de bocsásd meg a mi vétkeinket

De hajnalban már
egy kis kavics
egy korty a tegnapból
Egybeforrva - Euterpéhez
emberöltők titka
Én szálltam volna
Felhőkre olvadt
festetlenül
fogyó idő
Gyalog az égbe
ha megérinthetnélek
Hajnalparázs
haldokló sorok
Halkuló idő
hozzád halkulok
Így
Illathiányos estek
jó Anyám... 
Kicsit még veled
Koldus és kutyája
lélekmentő
Lelkedbe hunyt a fény..
Lelkembe öltöztetnélek
Magamba' fájva
Magamban dúdolok
még nem akarom
megdermedt mozdulatok
Mikor elment a kedves…
most bújok csendesen
Nagyapám estelente…
Ne félj kicsim
Őrült vallomás
pipacsszívem
Simogató
Suttogás
szalmaillattakaró
szalmaláng
szerelem
Szerelmem, Nyár…
szeretnék adni mégis
szirmokra bomlott a múlt
Szül(et)és előtt
Takarjon fréziák illata...
tenyered melege
Teremtés
Titok
túl mindenen...
Vallomás feltételes módban
voltál, leszel


Nincsenek megjegyzések: